Naším cílem je pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci „něčeho dosáhnout“, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů.

Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu i po jejich odchodu z domova do reálného života „tam venku“! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá!

Historie

Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer v roce 2003. První spolupracující domov Tisá byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, IT vybavením atd. v celkové hodnotě cca 4.000.000,- Kč. V zápětí se přizval ke spolupráci druhý dětský domov Černá Voda a započala se společná dlouhá cesta.

Srdce na dlani si jako první položila otázku, „Kam jdou děti, když se za nimi zavřou dveře dětského domova a kde bydlí“? Za pomoci ředitelů dětských domovů a mentorů vznikaly první unikátní projekty na podporu vytvoření rodinného zázemí v DD, vzdělávání dětí a jejich příprava na život. Časem se ustálila páteř nadační pomoci, která spočívá v Motivačním programu a Pozáruční péči. Jedná se o komplexní podporu a pomoc dětem od útlého věku až do jejich dospělosti.